Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.

Upadłość konsumencka została wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego.

Upadłość konsumencka, Warszawa, Kraków

Polecamy Gawor Kancelaria:

Zobacz też ofertę Pilat i Partnerzy:

Adwokat jest bardzo odmiennym typem osoby, jest uczonym, który jest prawnikiem, i jest skandalicznym adwokatem. Adwokat zostało awansowane na adwokatów specjalistów, ale przede wszystkim adwokaci znają wyższość zakresu jednego prawnika nad drugim. Potencjalny człowiek o tym nie ma zielonego pojęcia.