Nieruchomości Adwokat Warszawa

Nieruchomości Adwokat Warszawa – Sprawdź tutaj!
Zobacz też: Restrukturyzacja


Prawnik jest absolwentem prawa, zarejestrowanym w katalogu właściwego stowarzyszenia prawników, który wykonuje działalność prawnika, która obejmuje:Udzielanie porad prawnych.

Kompilacja różnych zgłoszeń (wniosków, pozwów, skarg, petycji, odwołań itp.).

Kancelaria prawna Kraków

Polecamy:

Tworzenie różnych dokumentów (umów, testamentów itp.);
Reprezentowanie stron we wszystkich postępowaniach cywilnych, administracyjnych i innych przed wszystkimi zwykłymi i innymi sądami, innymi organami państwowymi, arbitrażami i osobami prawnymi.
Obrona i reprezentacja oskarżonego w postępowaniu karnym, wykroczeniach i innych postępowaniach, w których podejmowana jest odpowiedzialność osób fizycznych i prawnych.